Solbet
Infolinia techniczna 
801 999 777

Budowa domu w niskich temperaturach

02.01.2016

Budowa domu w niskich temperaturach

Wznoszenie budynków w naszych warunkach geograficznych podlega sezonowości. Głównie dlatego, że najbardziej popularnym sposobem jest korzystanie z technologii mokrych, czyli polegających na wylewaniu fundamentów, stropów i robotach murarskich.

W budownictwie za warunki zimowe przyjmuje się okres, w którym średnia temperatura dobowa powietrza wynosi poniżej +5ºC. Charakterystyczna dla tej pory roku jest duża ilość wilgoci, opady, zamarzanie, oblodzenia i śnieg. Właśnie te zjawiska utrudniają budowanie i to nie tylko pod względem ergonomicznym i bezpieczeństwa, ale przede wszystkim pod względem technologicznym.Budowa domu w niskich temperaturach

NIEBEZPIECZEŃSTWO MROZU

Budowa w warunkach zimowych ograniczona jest przede wszystkim ze względu na temperatury poniżej 0oC. Przy wykonywaniu robót mokrych w takich warunkach może dojść do zamarzania wody w świeżych zaprawach, co w efekcie przerywa proces wiązania zaprawy. Nie są one tak szkodliwe dla betonu, którego objętość jest o wiele większa niż w przypadku zapraw murarskich, a ciepło hydratacji (reakcji przyłączenia cząsteczek wody) jest wystarczające, by następował proces wiązania betonu. Niemniej dla zapraw murarskich należy te warunki uwzględnić przy zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

PRACE MOŻLIWE DO WYKONANIA W NISKIEJ TEMPERATURZE

Wszystkie roboty najlepiej wykonać w temperaturze powyżej +5oC, jednak nie zawsze jest to możliwe ze względu na zobowiązania i front robót wykonawców. W czasie lekkich warunków zimowych, czyli w temperaturze około 0oC można zastosować zaprawę murarską zimową. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji zwartej na jej opakowaniu. Poza tym w przypadku prowadzenia robót murarskich bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie robót oraz wyrobów. Do nich należą:

  • odpowiednie zapewnienie przechowywania wyrobów, by nie były one przemarznięte, oszronione, oblodzone;
  • zapewnienie pomieszczeń do przygotowania zapraw;
  • zapewnienie środków do zabezpieczenia wykonanych już robót (materiały termoizolacyjne, osłonowe).

MUROWANIE W ZIMIE

Do przygotowania zaprawy murarskiej dobrze jest zastosować ciepłą wodę. Zaprawę w miejsce zastosowania należy dostarczać małymi partiami, by zużyć ją w ciągu 15-20 minut. Dobrze też zabezpieczyć murowany mur przed szybką utratą temperatury, osłaniając go plandekami lub cieplakami. Można także zastosować nagrzewnice, które ogrzeją otoczenie w obrębie wykonywanych robót.

Do murowania należy używać elementów murowych w stanie powietrznosuchym. Nie można stosować elementów murowych mokrych, oszronionych lub oblodzonych. Elementy murowe powinny być na 24 godziny przed wmurowaniem przechowywane w pomieszczeniu ogrzewanym.

Jak widać, wykonywanie robót murowych w warunkach zimowych wymaga wielu prac organizacyjnych, dodatkowych nakładów materiałowych, zaangażowania specjalnego sprzętu oraz użycia energii elektrycznej. Powoduje to znaczne zwiększenie kosztu robót, dlatego w okresie zimowym wykonywać je należy tylko wtedy, gdy nie ma możliwości przełożenia prac na inny termin.

Istotną rolę przy wykonywaniu robót w takich warunkach pełni kierownik budowy i inspektor nadzoru, którzy powinni stale monitorować sytuację pogodową. Ważna jest też odpowiedzialność wykonawcy, który odpowiada za jakość wykonywanych prac.

Do murowania w warunkach zimowych polecamy stosowanie
zaprawy zimowowej SOLBET 0.7

link do produktu >